SZUPER JOGSI AUTÓSISKOLA Budapest, VII.Ker. Erzsébet Krt. 4. fsz 4.     Mobil: 06-70-515-5913

Itt talál meg minket

Motorosokat érintő változások 2013

Felhívjuk a figyelmét, hogy az európai parlament és a tanács 2006/126/EK irányelvének megfelelően 2013. január 19-től Magyarországon is bevezetésre kerül az „AM", az „A2" és a „B1" kategória, tehát ennek megfelelően megkezdődik ezen kategóriák vonatkozásában a közúti járművezetők képzése és vizsgáztatása..

Ugyanezen időponttól – a jelenlegi jogszabályi előírásoknak megfelelően – megszűnik az „M" és az „A korl." kategóriás képzés és vizsgáztatás. Ez tehát azt jelenti, hogy aki 2012. december 1-ig (mivel december 1. és március 1. között nem történhet motoros gyakorlati vizsga) nem teljesíti sikeresen a korábban elkezdett „M" vagy „A korl." kategóriás tanfolyamhoz tartozó összes vizsgakötelezettségét, az a vizsgázó ezen időpont után a tárgyi kategóriás vizsgáit nem folytathatja, tehát az összes ezen kategóriákban teljesített vizsgaeredménye elvész.

A jelenlegi jogszabályi környezet nem ad lehetőséget arra, hogy 2013. január 19. után az „M" vagy az „A korl." kategóriában vizsgaesemény folytatódjék (még méltányossági okból sem).

Kérjük, hogy nyomatékosan hívja fel a jelenlegi és a jövőbeni „M" és „A korl." kategória megszerzésére jelentkezett/jelentkező tanulók figyelmét arra, hogy csak 2012. december 1-ig van lehetőségük ezen kategóriák megszerzésével kapcsolatban gyakorlati vizsgát tenni.